Vartov Valgmenigheds årlige medlemsmøde afholdes  Mandag d. 25. april kl. 19.30 2022 i menighedssalen Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Forretningsføreren forelægger regnskab for 2021 og budget for 2022
  4. Valg af tre medlemmer til menighedsnævnet
  5. Valg af to medlemmer til Hjælpekassens styrelse
  6. Valg af to revisorer
  7. Spørgsmål til den skriftlige beretning fra daginstitutionen i Vartov (ved Johan

Kjeldgaard-Pedersen)

  1. Eventuelt

Valg af medlemmer til menighedsnævnet: Karen Krab (fratræder efter tur – ønsker ikke genvalg) Peter Harder (fratræder efter tur – villig til genvalg) Mikkel Haarder (fratræder efter tur – villig til genvalg) Valg af medlemmer til Hjælpekassens styrelse: Torben Nielsen (fratræder efter tur – villig til genvalg) Heiner Ank (fratræder efter tur – villig til genvalg) Valg af revisorer: Beierholm – Statsaut. revision (villig til genvalg) Peder Møller (villig til genvalg) Ekstra årsberetninger kan fås ved årsmødet.

Efter årsmødet vil der være et traktement og sangtime ved Karen Krab