Vores alterbillede i Immanuelskirken er fyldt med kvinder, jeg ved ikke om der er lige så mange som der er mænd, men der er mange og de vandrer og taler og bliver døbt. De døber ikke selv, for det gør kvinderne ikke i Apostlenes Gerningers fremstilling af Pinsedåben. Der er en vis kønsopdeling i billedet, så mænd og kvinder blandes ikke helt, men det er generelt sjældent at der er mange kvinder på de lutherske kirkers billeder.