Det er en glæde at deltage i gudstjenesterne i Immanuelskirken og i Vartov, det er også godt at være til menighedsmøder, studiekredse osv. Det er hyggeligt at møde mennesker vi kender og føler os trygge ved. Vi er ikke på udebane og kun evangeliet bryder det næsten hjemlige.