Pga. covid-restriktionerne er det desværre ikke muligt at gennemføre menighedsmødet med professor Troels Engberg-Pedersen d. 8. marts. Vi forsøger at finde en anden dato for arrangementet snarest. D. 24. marts afholder professor Engberg-Pdersen en online forelæsning om samme emne på Folkeuniversitetet. Interesserede kan tilmelde sig her https://fuau.dk/aarhus/program/livestream/har-paulus-svaret-paa-vore-dages-identitetspolitiske-spoergsmaal-livestream-med-troels-engberg-pedersen-2111-500