Midfaste søndag er der gudstjeneste kl. 10 i Immanuelskirken. Kl. 16 er der gudstjeneste med altergang i Vartov Kirke. Den bliver holdt under varetagelse af alle restriktioner. For at den ikke skal overskride 30 min. vil der ikke være prædiken.