Den nye bibeloversættelse er målsprogsorienteret. Dvs. den stiler først og fremmest efter at være lettilgængeligt dansk, mens den samtidig er en korrekt oversættelse. Resultatet har vakt en del debat. På menighedsmødet den 16. november kl. 19.30 taler en af oversætterne, lektor, ph.d. Søren Holst om de teologiske overvejelser, afgørelser og beslutninger, der ligger bag oversættelsen.

Mødet foregår pga. Corona-restriktioner i Immanuelskirken.