Formand for de grundtvigske valg- og frimenigheder Laura Lundager Jensen.

På menighedsmødet den 5. februar kl. 19.30 vil formand for foreningen for grundtvigske fri- og valgmenigheder Laura Lundager Jensen tale om følgende spørgsmål: Er der en nødvendig plads til de grundtvigske valg- og frimenigheder i fremtidens kirkelige landskab?

De frie menigheder har deres styrke i at være små og stærke fællesskaber, hvor vi ikke alene mødes og går til gudstjeneste for egen skyld, men også for at fastholdes og fastholde fællesskabet.

Spørgsmålet er, om de former for menighedsfællesskaber er på retur, i takt med at vi er blevet mere individuelle i vores tro? Har vi stadig behov for fællesskaber omkring gudstjenesten, og hvis ikke, er der så behov for valg- og frimenighederne?