Søndag 7. oktober indbyder Frederiksborg Valgmenighed de sjællandske valgmenigheder til at være med til at markere 150-året for Valgmenighedslovens vedtagelse i 1868.
Første del af mødet afholdes på Grundtvigs Højskole, Frederiksværksgade 147, Hillerød. Der er ankomst og velkomstkaffe kl. 10 og morgensang i foredragssalen.
Lisbet Christoffersen, professor i lov og religion på Roskilde Universitetscenter, taler om ’Frihedssynet i den danske kirkelige lovgivning’. Inden frokosten er der sangtime ved Mikkel Gabriel Christoffersen, præst ved Vor Frelsers Kirke på Christianshavn.
Kl. 14 er der gudstjeneste ved valgmenighedspræst Jan Ulrik Dyrkjøb i menighedens tidligere kirke, der i dag er sognekirke for Ullerød sogn.
Eftermiddagen slutter med underholdning og kaffe.
Pris 200 kr., tilmelding senest 2. oktober til Ida-Lykke Bang på eller telefon 3012 6260.