Lige før Jul døde vores organist Jørgen Ernst Hansen. Det er et stort tab for os alle i menigheden, men naturligvis mest for hans efterladte. Jørgen Ernst Hansen har været vores organist i 15 år og jeg lærte ham langsomt at kende. Det tog lidt tid. En halv snes år faktisk. Jørgen Ernst var bestemt ikke menneskesky, men han havde heller ikke noget stort behov for at gøre opmærksom på sig selv og det var først da jeg for en 3-4 år siden skulle være kirketjener og derfor kom kl. 8.30 for at lukke kirken op, at vi fik snakket sammen. For Jørgen Ernst var der jo allerede – i gang med at forberede gudstjenesten, i gang med at øve sig. Det havde jeg ikke troet: at en så rutineret og berømt organist stadig skulle forberede sig for at gudstjenesten kunne blive så præcis og opløftende som muligt, det var overraskende. Men det – ja det fandt jeg først ud af langsomt – var netop karakteristisk for Jørgen Ernst, en stor samvittighedsfuldhed over for det han havde sagt ja til at påtage sig og være en del af. Det gjorde at gudstjenesternes centrum aldrig var musikken eller sangen, men det som musik og sang peger hen på.
Da vi for godt et års tid siden spurgte ham om han ville være med til forsøgsvist at starte korsang i Immanuelskirken var der ingen tøven. Naturligvis, var Jørgen Ernsts svar. Også koret ledte han med præcision og humor.
Vi er i Københavns Valgmenighed ham megen tak skyldig.
Grethe Gabe, som ingen af os i rådet desværre kendte, døde ligeledes her for en måneds tid siden. Vi vil rejse os og ære de dødes minde.
Siden sidste årsmøde er der kommet nye medlemmer, vi er i dag 76, så det går langsomt den rigtige vej.
Langt om længe er gulvrenoveringen afsluttet, det kneb med at få de sidste regninger ind, men nu er regnskabet sendt til A. P. Møllerfonden. Om de har kommentarer ved vi ikke.
Tårnuret har fået en flot urskive, men selve værket trænger til reparation, det ville også være rart, hvis uret havde selvoptræk, så Svend eller Klaus ikke skal op til uret én gang om ugen. Vi har søgt Frederiksberg Fonden om støtte. Desværre har vi også i 2012 haft hærværk mod 2 sikringsruder, det koster os hver gang godt 5000kr i selvrisiko. Vi anmelder naturligvis hærværket til politiet, men håbet om at der kan sættes en stopper for det, er næsten ikke eksisterende.
Blandt de initiativer vi har vedtaget i rådet var, at der skulle opsættes et udhængningsskab ved indkørslen på Forhåbningsholms Allé til kirken, i udhængningsskabet skal der være opslag om menigheden, gudstjenestetider og kirken. I grunden havde jeg troet at skabet allerede ville have været opstillet, men det sker ifølge arkitekten inden 14 dage. Vi diskuterer stadig i rådet, hvor kaffebordet skal være og om der evt. skal indkøbes en kaffemaskine, der skal stå, hvor? Har I i øvrigt lagt mærke til at vores hjemmeside har fået en knap: Nyt fra Rådet?
Det var bygningen. Men det vigtigste er jo ”Kirken af levende Stene”. Grundtvig skelnede efterhånden skarpt ”mellem på den ene side troen som den får udtryk i menighedens mundtlige bekendelse, fællesskabet om sakramenterne, bøn og lovsang, og på den anden side læren, udtrykt i skriften og teologien, såvel som ordningen, udtrykt i embedet”, siger Jakob Balling om Grundtvigs forståelse af det der sker inde i kirken. Det vigtigste er selvklart gudstjenesten, og derfor kan Grundtvig ubekymret kalde apostelbrevene for ”oplysende Bilag” og Paulus breve er ”et apostolisk Lære-Digt i ubunden Stil”. Befriende tale i disse tider, hvor mange gerne vil bestemme, hvad kristendommen ”egentlig” går ud på. I vores ”indgang” og ”udgang” er vi forbundet med andre. Vi bliver båret til dåben og ved vores død bæres vi også, vi kan ikke selv, vi er afhængige af de andre og ikke af hvad vi selv præsterer. Sådan kan vores gudstjenester også være. Her er det musikken, sangen og Niels’ prædiken der ”bærer os”. Tak til organister og ikke mindst til Niels – også for sygebesøg og samtaler om stort og småt.
I et par år har vi på grund af ringe tilslutning ikke haft juleaftensgudstjeneste i Immanuelskirken, men i julen 2012 prøvede vi igen, nu kl. 13.30. Det var en succes, medlemmer af menigheden og folk fra kvarteret mødte op. Vi var vel 60-70 deltagere i festligheden. Men så havde Svend også sat store ”posters” op, som ingen forbipasserende kunne undgå at se.
Vi diskuterer i råd og nævn hvilke gudstjenestetider der er bedst, når der er to gudstjenester, er det kl. 10 og 16 eller er det kl. 9 og 10.30, ja hvad mener I?
Korsangen er efterhånden blevet en fast del af vores kl. 10 gudstjenester, vi regner med at den fortsætter, men vil også gerne høre jeres mening.
Efter genåbningen i august har vi haft ”fyraftenssalmesang” i kirken her i efteråret med Hans Edvard Nørregaard-Nielsen og Ida Jessen og om nogle uger kommer Bjarne Hastrup. Skal vi fortsætte med det? Det er jo ikke gratis.
Signe Rørdam Thomsen, som også er den der på vores vegne tager sig af de arrangementer hvori der er særligt fokus på børnefamilier fx adventssammenkomster har arrangeret en vellykket tur til Assistents Kirkegård for børn, deres forældre og bedsteforældre. Tak til Signe.
Selv om læren måske kun er ”oplysende bilag” kan sådanne jo også være nyttige, der har været studiekreds i forbindelse med rejsen til Georgien og lige nu er der studiekreds om Det Nye Testamente. Vi har også en række foredrag og koncerter i forbindelse med den kommende tur til Wittenberg og Weimar.
Som I nok ved arrangerer vi sammen med Vartov Valgmenighed årsmødet for Fri og Valgmenighederne fra den 8. til den 9. juni. I kan se programmet på Hjemmesiden. Men jeg vil nu godt fremhæve at der gudstjeneste i Immanuelskirken, foredrag af Holger Jepsen og Hans Hauge, salmesangsaften med Jens Smærup Sørensen og Kanalrundfart og da forresten også generalforsamling i foreningen.
Vi har fået ny kirketjener. Ruben Filskov skulle på studieophold i USA, så samtidig med at han sagde sin stilling op meldte han sig ind i menigheden. Tak til Ruben for omhu i arbejdet og velkommen til Rasmus Jensen, som vi allerede er kommet til at sætte pris på, han synger oven i købet godt.
I forbindelse med Jørgen Ernst Hansens sygdom og død, var Vartovs nye organist Inge Bønnerup vikar ved gudstjenesterne i Immanuelskirken. Hun er indenfor samme kirkemusikalske tradition som Jørgen Ernst, så det var oplagt at spørge hende om hun ikke ville rådgive os i forbindelse med ansættelse af en ny organist. Hun sagde uden videre ja, og sammen med Jørgen I. Jensen undersøgte hun mulighederne. De pegede i enighed på Tom Ernst. Tak til jer begge.
Tom Ernst har allerede flere gange spillet til vores gudstjenester, jeg er sikker på at vi har fået den rette på orgelbænken i Immanuelskirken.
Vi har i rådet i 2012 holdt 5 møder og for første gang har vores 2 suppleanter Line Andersen og Ellen Wulff deltaget i møderne. De yder allerede begge en fin indsats i for menighedens trivsel og deltager som de øvrige i rådet i kaffebrygning og bordpyntning. De og Svend Rohrsted, Klaus Skovsted og Signe Rørdam Thomsen er alle villige til genvalg.
Uden Vartov Valgmenigheds loyale og generøse samarbejde gik det ikke, det gode samarbejde er fortsat under den nye formand Vibeke Hein. Tak til alle i Vartov Valgmenighed, I bidrager jo indirekte til at vi stadig er her.
Tak til alle der er med til at skabe liv og sammenhæng i Københavns Valgmenighed.

Jens Hestbech