Med taknemlighed og vemod tænker jeg på året der gik, det år som stadig er hos os som erindring, en erindring der giver sammenhæng til vores liv og vores menighed.
Den 6. Maj bisattes Birgitte Hejlesen eller Milchen som vi kaldte hende fra Immanuelskirken, hun var datter af menighedens præst fra 1931 til 1957, Jens Christian Hejlesen og har i bogen om Københavns Valgmenighed skrevet et kapitel, der hedder: ”Et barndomsliv i Københavns Valgmenighed genoplevet i erindringen”. Her fortæller hun om livet i menigheden frem til 1945 og siger om sig selv, at hun var et stilfærdigt barn, men med øjnene og ørerne vidtåbne. Det er rigtigt, sådan var hun vist hele livet, det var netop betingelsen for hendes opmærksomhed over for andre. Birgitte Hejlesen har indsat menigheden i sit testamente, også af den grund skylder vi hende tak. Vi vil rejse os og tænke på Milchen.
I 2013 blev Tom Ernst ansat som organist, han spiller allerede og er hos os som om han har været der i årevis. Korsangen, der i fremtiden finder sted mellem efterårsferien og påskeferien, leder han så det er til glæde for alle deltagerne. Vi har i 2013 forsøgt med gudstjenestetiderne kl. 10 og 16, og hører gerne kommentarer hertil.
Fyraftenssalmesangen i efteråret blev introduceret af Klaus Skovsted og Benedicte Hvidt Breengaard, tak til jer begge. Signe Rørdam Thomsen tager sig af adventsmødet for børn, det var en opløftende oplevelse at se at nutidens børn stadig kan oplukke ørerne og lytte når der fortælles. Tak til Signe og tak til Ida Jessen for bibelhistoriefortællingen.
Vi har med støtte fra FrederiksbergFonden gennemført en renovering af tårnuret, og fået sat elektrisk optræk på. Vores alterkande, der er tegnet af Joakim Skovgaard, er p. t. under reparation. Det har konsul Jorcks Fond givet støtte til. Tak til begge fonde.
Vi har fået sat et udhængsskab op og efter lidt indkøringsvanskeligheder ser det nu ud til at fungere efter hensigten.
Der venter her i 2014 fx reparation af taget på Immanuelskirken og under jorden reparation af en kloakbrønd på kirkepladsen.
Kaffe/te efter gudstjenesten kl. 10 er mange glade for, de fleste bliver lidt længere og har tid til også at snakke med gudstjenstedeltagere de måske ikke har set før. Tak til alle der medvirker til produktion og uddeling. Hvis nogle flere kunne tænke sig at være med skal de blot sige til. For en måneds tid siden gjorde vi rent steder i kirken, vi normalt ikke kommer. Igen kunne vi erfare, at det er godt at gøre noget sammen.
I 2013 var vi sammen med Vartov værter ved årsmødet i grundtvigske valg-og frimenigheder. Mange tog ansvar og hjalp med til at mødet blev vellykket. Det vil mange garanteret gøre igen her til efteråret, søndag den 5. oktober, hvor vi har indbudt til årsmødet i sjællandske afdeling. Arrangementet finder sted i Vartov med gudstjeneste kl. 10:00 og foredraget om eftermiddagen holdes af biskop Kjeld Holm.
I efteråret 2013 var en del af menigheden på en Luther, Goethe, Bachtur til Tyskland. Den var utrolig vellykket. Tak til Per Øhrgaard og Niels Thomsen, der både før og under turen oplyste os, gav os almendannelse. Det samme gør menighedsmøderne i Vartov.
Vi har i fællesskab afleveret et høringssvar til udvalget vedr. fremtidig struktur i Folkekirken. Vi mener grundlæggende, at man starter et forkert sted i sit forslag. Indflydelsen er flyttet opad, ikke nedad. Nu må vi så se det endelige forslag.
Samarbejdet med Vartov Valgmenighed har som sædvanligt været tillidsfuldt og søsterligt.
Mere og mere af vores liv skal vurderes og udbyttet af vores indsats skal gøres op. Helst i tal og synligt. Det er en befrielse at gudstjenesten stadig er en tid og et rum, hvor det alt sammen gives og kommer til os. Tak til Niels for både søndage og hverdage, for både prædikener og besøg hos medlemmerne.
Danskerne bliver, hævder nogle, mere og mere skeptiske over for etablerede religiøse praksisser, samtidig søger flere mening i såkaldt alternative forestillinger og sætter måske deres egen individuelle tro sammen ud fra forskellige trossystemer. Det er en måde at tænke og handle på som er fremmed for Grundtvig og den dannelsestænkning, der nu er truet i både skole og samfund. Grundtvig tror ikke, at man tænke ”universelt”, hævet over historie og samfund. Vi lever, siger han, i en sammenhæng, i fællesskaber, og kan kun forstås i denne sammenhæng. Vi kan og skal ikke vurdere tidligere tider med nutidens målestok, tværtimod er opdragelsens mål at oplyse børnene og os alle om den sammenhæng, vi indgår i, og sætte os i stand til at handle i denne sammenhæng.
Ingrid Hentze holder op som forretningsfører. Det sætter skel. Uden hendes(og Arnes) arbejde for KV havde vi nok ikke været her stadigvæk. Per Lund-Hansen har sagt ja til at overtage arbejdet som forretningsfører. Samtidig stopper Benedicte Hvidt Breengaard i rådet og Jesper Troels Jensen har ønsket at ”stresse ned” og i stedet blive suppleant. Tak til jer begge for indsatsen. Ellen Wulff og Ruben Filskov har sagt ja til at lade sig vælge som nye rådsmedlemmer.
Tak til alle i rådet for loyalt samarbejde og til menigheden for aktiv deltagelse.

Jens Hestbech