Vel mødt!

Efter lang tids venten har vi nu modtaget meddelelse om, at kirker må genåbne, samt vejledning om, hvilke retningslinjer man skal efterleve for at leve op til sundhedsmyndighedernes krav for at undgå smittespredning.

De to menigheder har nedsat et udvalg, der mødtes d. 18. maj for at udmønte retningslinjerne til brug for vore kirker.

Der er udarbejdet en lille skrivelse, som man får udleveret ved indgang til kirken af en handskeklædt person, så man kan orientere sig, inden man går ind i kirken. Den er også lagt på hjemmesiden her  (Vejledning ved kirkegang) så man kan forberede sig på en kirkegang, der er lidt anderledes end sædvanligt.

Vores kirker er heldigvis temmelig store, så vi efter myndighedernes anvisning om beregning af antal kirkegængere faktisk kan være op til 80 personer til gudstjenesten – men spredt godt ud i kirken og på pulpituret.

Det er vigtigt at orientere sig på hjemmesiden, da der kan være ændringer i tiderne. F. eks. er der som planlagt to gudstjenester d. 24. maj, men tiderne er ændret til kl. 10.00 i Immanuelskirken og kl. 11.30 i Vartov.

Der skal lyde en stor tak til Niels for at have skrevet gode prædikener til os i denne mærkelige tid. Men det bliver godt at høre dem og at mødes igen.

Første gudstjeneste bliver Kr. Himmelfartsdag kl. 10.00 i Vartov Kirke.

Klaus Skovsted og Marianne Knudsen