Kære menigheder

Vi sad vel alle sammen spændt i torsdags og hørte om fase 2 for forsigtig genåbning af Danmark, ikke mindst om kirkerne kom med i denne fase.

Alt vi fik at vide var, at kirkerne får lov at genåbne efter 18. maj. Endnu ved vi ikke, hvilke restriktioner der bliver pålagt os ved afholdelse af gudstjenester.

På mandag d. 11. maj afholder Vartov Valgmenigheds nævn møde kl. 17.00 – og derefter et fællesmøde med Københavns Valgmenighed kl 19.00 med 10 deltagere (4 fra hver menighed samt de to præster), hvor vi vil forsøge at tilrettelægge, hvad der kan ske i den nærmeste fremtid. Vi har endnu ikke modtaget vejledning fra myndighederne, men håber, at der vil komme retningslinjer for genåbning snarest.

Vi kan derfor ikke endnu melde ud, hvordan gudstjenesterne kommer til at forme sig, men så snart vi ved det, vil vi lægge orientering på hjemmesiden.

I håb om snarligt gensyn

Marianne Knudsen