Med de nye covid-restriktioner er det atter muligt at holde hele gudstjenester med salmesang og altergang. Afstandskravet er nedsat og tidsbegrænsningen er ophævet. Nu gælder de samme regler som før jul.

Første hele gudstjeneste er d. 25. april kl. 10 i Vartov Kirke