Mandag d. 7. november er der menighedsmøde ved professor emeritus, dr. phil. Peter Harder om Individet, fællesskabet og værdierne. Omvæltende begivenheder som flygtninge- og migrantkrisen, Trumps valgsejr og invasionen i Ukraine har mindet os om, at tilvante værdier ikke bare kan tages for givet. Besindelsen på værdierne rejser imidlertid et dilemma: Siden formuleringen af menneskerettighederne i oplysningstiden er de kodificerede værdier typisk anskuet som noget, der gælder for individer – men hvordan forholder individers universelle rettigheder sig til ønsket om at beskytte værdier knyttet til fællesskaber – fra børnefødselsdage op til demokratiet og velfærdsstaten? Foredraget handler om, på hvilke måder individet er afhængigt af fællesskabet – men sprogfællesskabet som grundeksempel.