Efter en festlig ordination af Jesper Tang Nielsen i Vor Frue kirke d. 28. juni venter vi nu på indsættelsen af Jesper Tang Nielsen i de to kirker.

Søndag d. 9. august kl. 14.00 bliver han indsat i Vartov kirke ved domprovst Anders Gadegaard. Efterfølgende vil der være en sammenkomst i Grønnegården.

Søndag d. 23. august kl. 10.00 skulle provst Kirsten Jørgensen have indsat ham i Immanuelskirken, men hun er blevet sygemeldt, så Ingrid Ank vikarierer fra hende. Der vil være sammenkomst i kirken efterfølgende.