Efter en festlig ordination af Jesper Tang Nielsen i Vor Frue kirke d. 28. juni venter vi nu på indsættelsen af Jesper Tang Nielsen i de to kirker.

Søndag d. 9. august kl. 14.00 bliver han indsat i Vartov kirke ved domprovst Anders Gadegaard. Efterfølgende vil der være en sammenkomst i Grønnegården.

Søndag d. 23. august kl. 10.00 Indsætter provst Kirsten Jørgensen ham i Immanuelskirken, hvor der også vil være sammenkomst i kirken efterfølgende.