Ingen gudstjeneste

Sjællandske valgmenigheders efterårsmøde i Vallekilde