I kirkebladet fra juni 2019 beskrev vi den procedure, råd og nævn havde besluttet sig for i forbindelse med præsteskiftet. Den plan har vi holdt.

Råd og nævn har i fællesskab udarbejdet de kriterier, vi ville lægge til grund for valget af præst.

Der var stillingsopslag i Kristeligt Dagblad, Dansk Kirketidende og Præsteforeningens blad – og stillingsopslaget kom bredt ud på jobindex.dk samt på vores egen hjemmeside og Foreningen for frie Grundtvigske Valg- og frimenigheders hjemmeside.

Ansøgningsfristen var 1.10., og som det blev annonceret på menighedsmøde d. 30. september, var feltet ikke så stort, men til gengæld stærkt.

Der kom i alt 9 ansøgninger. Efter indstilling fra præsteudvalget besluttede råd og nævn at indkalde 4 til samtale med præsteudvalget.

Vi har haft gode samtaler med ansøgerne og hørt de relevante prædike.

Det var et kernepunkt for samtlige ansøgere, at de satte stor pris på vores diskretion, og I har nok mærket på os, at det løfte har vi holdt.

Efter grundige overvejelser er vi kommet frem til i råd og nævn at pege på én kandidat.

Sammen med kirkebladet er udsendt en præsentation af kandidaten, indkaldelse til prøvegudstjeneste, samt en indkaldelse til besluttende menighedsmøder i de to menigheder, Vartov Valgmenighed d. 13. januar, Københavns Valgmenighed d. 14. januar.

Vi har været 16 repræsentanter for de to menigheder, som har set samtlige ansøgninger, mange har hørt kandidaterne prædike, og alle har haft mulighed for at udtale sig. Det er en stor glæde, at vi har kunnet samles om den ene kandidat, som vi indstiller til at blive vores præst.

 

Klaus Skovsted og Marianne Knudsen