Medlemmer fra Københavns og Vartov Valgmenigheder deltog søndag d. 12. januar i gudstjenesten i en fyldt Vartov Kirke, hvor Jesper Tang Nielsen afholdt prøveprædiken, og der blev efterfølgende holdt et livligt møde i Vartovs Store Sal, hvor kandidaten til embedet blev udfordret med mange gode spørgsmål, og kvitterede med velgennemtænkte svar.

Vartov Valgmenighed afholdt besluttende menighedsmøde mandag d. 13. januar med 55 deltagere, hvor formand Marianne Knudsen redegjorde for processen frem til at pege på Jesper Tang Nielsen, og begrundede indstillingen af ham til at være præst i Vartov Valgmenighed. Ved afstemningen efterfølgende stemte 52 for, mens 3 stemte imod indstillingen. Der var ingen blanke stemmer.

Københavns Valgmenighed afholdt et tilsvarende besluttende menighedsmøde tirsdag d. 14. januar med 22 fremmødte, som alle stemte for indstillingen.

Vi glæder os til at byde Jesper Tang Nielsen velkommen som præst i de to menigheder til august.

Klaus Skovsted og Marianne Knudsen