Niels Grønkjær har meddelt de to menigheder, at han ønsker at gå på pension til august 2020. Meddelelsen kom på Vartov Valgmenigheds årsmøde 29. april og ved menighedsrådsmøde i Københavns Valgmenighed 30. april, og dermed efter deres årsmøde. Klaus Skovsted orienterede den tilstedeværende menighed ved gudstjenesten den 5. maj.

Beslutningen kom bag på os alle, men vi har fuld forståelse for Niels og Idas ønske om at skabe et nyt liv sammen i Sorø, og vi ønsker dem mange gode år der.

Det har ikke været muligt at drøfte fortsat præstefællesskab på et menighedsmøde. Men siden meddelelsen kom, har både råd og nævn hver for sig truffet beslutning om at ville fortsætte det frugtbare præstefællesskab mellem de to menigheder. På råds- og nævnsmøder den 13. og 27. maj har de to menigheder lagt plan for det forløb, der er det vigtigste i en valgmenighed, nemlig ansættelse af ny præst.

Vi er enige om at slå stillingen op for at stille ansøgerne lige og for at sikre det bredeste kandidatfelt. Stillingsopslaget vil blive bragt tidligt på efteråret 2019 i Dansk Kirketidende, Kristeligt Dagblad og Præsteforeningens Blad.

Der er nedsat et præsteudvalg bestående af de to formænd, Klaus Skovsted, KV, og Marianne Knudsen, VV, desuden Margrethe Nielsen fra Københavns Valgmenighed, Ebba Hjorth og Peter Harder fra Vartov Valgmenighed.

Præsteudvalget vil foretage en første gennemgang og prioritering af samtlige ansøgninger forud for et råds- og nævnsmøde i efteråret, hvor alle råds- og nævnsmedlemmer på forhånd har læst samtlige ansøgninger. På dette møde udvælges de oplagte kandidater.

Herefter vil arbejdet gå videre med at sende breve til de ansøgere, der ikke kommer i betragtning, høre på, tale med og skrive til dem, vi finder er oplagte kandidater. Vi vil rejse ud i landet for at høre de udvalgte kandidater i deres hjemsogn, men vi vil indskærpe fuld diskretion. Vi tror, vi vil få det bredeste kandidatfelt ved at love ansøgerne fuld fortrolighed. Ingen præster bryder sig om, at deres menighed får at vide, at de søger nyt embede.

Der vil blive holdt prøveprædiken(er) først på året, og når råd og nævn har indstilling klar, vil der blive indkaldt til besluttende menighedsmøder.

Menighedsmedlemmerne opfordres til at udbrede kendskabet til stillingsopslaget.

 

Klaus Skovsted og Marianne Knudsen