Den konfirmationsforberedende undervisning for unge der efter sommerferien skal i 8. klasse, begynder i ugen efter skolernes efterårsferie og foregår onsdag eftermiddage fra kl. 15. Forældre bedes henvende sig til Niels Grønkjær, gerne inden 20. maj.