I maj 2023 udpegede kirkeminister Louise Schack Elholm (V) en kommission, der skal se nærmere på folkekirkens dåbspraksis. Jesper Tang Nielsen har fået plads i denne kommission, som i perioden 2023-2027 skal arbejde med dåbsritualet og eventuelt foreslå ændringer og justeringer.

I den forbindelse indbydes interesserede medlemmer af Vartov og Københavns Valgmenighed til at danne en lokal følgegruppe.

Der kræves hverken forberedelse eller særlige erfaringer for at kunne deltage. Alle er velkomne.

Særligt interesserede kan rekvirere Christian Thodbergs gennemgang af dåbsritualet historie ved at sende en mail til På denne adresse må man også gerne sende en uforpligtigende interessetilkendegivelse.

Første møde i følgegruppen finder sted mandag den 21. august kl. 17.

Læs mere om dåbskommissionen