Vi havde aftalt med biskop Peter Skov-Jacobsen, at ordinationen af Jesper Tang Nielsen skulle foregå i Vartov Kirke.

Men han har nu foreslået, at den alligevel afholdes i domkirken, som kan rumme flere kirkegængere end Vartov. Det tilbud har vi taget imod, så vi ikke står i den situation, at vi må afvise nogen, der ønsker at deltage.

Ordinationsgudstjenesten bliver som tidligere fastsat søndag d. 28. juni 2020, men nu i Vor Frue Kirke kl. 17.00. De præster, som er medlemmer af Københavns eller Vartov Valgmenighed, kan deltage i ornat, hvis de ønsker det.