Vi havde aftalt med biskop Peter Skov-Jakobsen, at ordinationen af Jesper Tang Nielsen skulle foregå i Vartov Kirke. Men han har nu foreslået, at den alligevel holdes i domkirken, som kan rumme flere kirkegængere. Det tilbud har vi taget imod, så vi ikke står i den situation, at vi må afvise nogen, der ønsker at deltage.

Ordinationsgudstjenesten bliver som tidligere fastsat søndag d. 28. juni 2020, men nu i Vor Frue Kirke kl. 17.00. De præster, som er medlemmer af Københavns og Vartov valgmenigheder, kan deltage i ornat, hvis de ønsker det. 

Råd og nævn er inviteret til sammenkomst i bispegården efter ordinationen,  så der er ikke planlagt sammenkomst for menighederne. Det venter vi med til de to indsættelser af Jesper Tang Nielsen d. 9. august i Vartov Kirke og 23. august i Immanuelskirken.