Inge Bønnerup har efter 7 års virke som organist ved Vartov Kirke ønsket at fratræde sin stilling. Hun spiller sidste gang ved gudstjenesten på Mariæ Bebudelsesdag, søndag d. 7. april kl. 10.00, hvor menigheden mødes med hende efter gudstjenesten for at takke for mange store oplevelser med hende ved orglet.