Paulus er i de sidste årtier blevet opdaget af europæiske filosoffer, som synes, de kan bruge ham i en helt nutidig politisk sammenhæng. Samtidig er forståelsen af ham undergået en fuldstændig forandring blandt teologiske eksperter, ikke mindst jødiske forskere. Troels Engberg-Pedersen fortæller i på menighedsmødet den 12. april kl. 19.30 – i forlængelse af sin bog, Paulus om identitet (Gyldendal 2020) – om disse udviklinger og giver derpå sit eget bud på, hvordan Paulus på ny er blevet både politisk og teologisk relevant. Hvad det handler om, er dette: Kan Paulus bidrage til at løse spændingen i moderne demokratier mellem national identitet og identitetspolitik? Og hvordan kan kristendommen være forankret i en apostel, der var og blev jøde? Mødet afholdes i menighedssalen i Vartov.