I anledning af Vartov Valgmenigheds 100 år og Grundtvigs Højskole, Frederiksborgs 125 år har komponisten Phillip Faber, chefdirigent for DR Pigekoret, komponeret ni nye melodier til Grundtvig salmer og sange. Udover ikoniske tekster er to salmer medtaget, som ikke tidligere har været melodisat. Wilhelm Hansen Musikforlag har udgivet melodier og tekster. Ved den radiotransmitterede festgudstjeneste den 31. maj (pinsedag) sang menigheden “Apostlene sad i Jerusalem” på Phillip Fabers nye melodi.
Operasangerne Jesper Bloch Jespersen (bas) og Anna Caroline Olesen (mezzosopran) har hver indsunget de enkelte salmer og sange akkompagneret af henholdsvis Kristian Olesen på Vartovs orgel og Phillip Faber på flygel på Grundtvigs Højskole.
Videoerne er nu tilgængelige på Grundtvigs Højskoles Youtube-kanal: https://www.youtube.com/watch?v=zBFE8jL0YZk&list=PL5jiQsFmNqhR50Dt-9sYn_IGBU-IvDxSI