Formand for Københavns Valgmenighed, Doris Ottesen

Læsekreds i Immanuelskirken
I Immanuelskirken findes der, skønt ukendt for de fleste, en dejlig stue, beliggende i koret, bag alteret. På dette sted vil der hen over vinteren blive holdt seks litteraturmøder. Møderne vil blive ledet af cand.theol. og exam.art. Doris Ottesen.

Emnet for møderne vil være den svenske nobelpristager Selma Lagerlöfs (1856-1940) liv og værk.

Første aften introducerer mødelederen forfatteren. De følgende aftner kommer hun med et oplæg om det værk, der er aftenens tema, hvorefter der er fri drøftelse blandt deltagerne.

Møderne vil finde sted på følgende seks onsdage kl. 17 til 19: 22. november, 13. december, 17. januar, 7. februar, 6. marts og 11. april med følgende emner i nævnte rækkefølge: Selma Lagerlöfs liv og virke, “Gøsta Berlings Saga”, “Jerusalem”, “Niels Holgersens forunderlige rejse”, “Køresvenden” og “Kejseren af Portugalien.”

Det vil naturligvis være en fordel, men absolut ingen betingelse, at man kan deltage alle de nævnte datoer. Det kræver ingen forkundskaber at deltage og enhver er meget velkommen. Der er indgang i korets højre side.

Doris Ottesen