Alle henvendelser i juli måned  til Københavns og Vartov Valgmenigheder bedes rettet til formændene:

 

Københavns Valgmenighed: Klaus Skovsted, , 51 40 96 20

 

Vartov Valgmenighed, Marianne Knudsen, , tel 60 76 81 18