N. F. S. Grundtvig var efter eget udsagn stærkt influeret af biskop Irenæus fra det andet århundrede. Han oversatte bl.a. femte bog af Irenæus’ hovedværk Mod kætterne. I studiekredsen skal vi læse uddrag fra Irenæus’ værk og eksempler på hans modstandere, mens vi forsøger at drage paralleller til Grundtvig og aktuelle diskussioner.

Vi mødes i præsteboligen Farvergade 27, opgang E følgende mandage kl. 15.30 – 17.00:  20., 27. februar og 13, marts. Tilmelding til Jesper Tang Nielsen (jtn@kvvv. dk). Materiale vil blive udsendt på forhånd.