Bibeloversættelse til dansk tegnsprog

Mange født døve har dansk tegnsprog som modersmål. Gennem det sprog er der udviklet en særlig døvekultur med kulturfestival, klubliv m.m., og der er også etableret en kristen praksis med gudstjenester på tegnsprog der bygger på oversættelser af liturgiske tekster og dele af Det Nye Testamente til sproget.

Elisabeth Engberg-Pedersen er professor i lingvistik og har skrevet doktordisputats om dansk tegnsprog. Hun var leder af Bibelselskabets oversættelsesprojekt Bibelen på tegnsprog 2000-2003. På menighedsmødet d. 11. oktober kl. 19.30 vil hun bl.a. fortælle om oversættelse af bibelske tekster til dansk tegnsprog og vise filmklip fra fadervor og juleevangeliet på sproget