I lyset af den aktuelle coronasituation har nævnet besluttet at udsætte sensommermødet på ubestemt tid. Vores menighedssal er for lille til at kunne rumme mere end ca. 20 deltagere, når kvadratmeterkrav og afstandskrav skal iagttages.

Marianne Knudsen