Da menighedernes præst går på pension, søger Vartov og Københavns Valgmenighed i fællesskab en præst, som kan tiltræde 1. august 2020.

De to menigheder har tilsammen cirka 600 medlemmer og hver sin kirke. Der er for tiden tre månedlige gudstjenester i Vartov Kirke og to i Immanuelskirken.

Stillingen aflønnes som udgangspunkt i overensstemmelse med folkekirkens regler. Der er rummelig præstebolig i Vartov.

Nærmere oplysning kan fås hos nedennævnte formænd.

Skriftlig ansøgning skal være en af formændene i hænde senest 1. oktober 2019.

Vartov Valgmenighed:                             Københavns Valgmenighed:

Marianne Knudsen                                   Klaus Skovsted

Nordre Fasanvej 92, st th                         Valdemars Allé 30

2000 Frederiksberg                                  2860 Søborg

Tlf. 60 76 81 18                                        Tlf: 51 40 96 20