VARTOV VALGMENIGHED 

Vartov Valgmenigheds årlige medlemsmøde afholdes

mandag 27. april 2020 kl. 19.30

i menighedssalen

OBS!

Mødet kan blive udsat hvis forholdene kræver det.

Oplysninger herom vil blive givet på hjemmesiden www.kvvv.dk.

Orientér gerne medlemmer som ikke bruger hjemmesiden.

Hvis udsættelse af mødet bliver nødvendig,

fortsætter nævnet sit virke indtil et nyt nævn er valgt.

Når en ny dato kan fastsættes, udsendes ny skriftlig indkaldelse.

 Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Forretningsføreren forelægger regnskab for 2019 og budget for 2020
  4. Valg af tre medlemmer til menighedsnævnet
  5. Valg af to medlemmer til Hjælpekassens styrelse
  6. Valg af to revisorer
  7. Spørgsmål til den skriftlige beretning fra daginstitutionen i Vartov (ved Johan

Kjeldgaard-Pedersen)

  1. Eventuelt

 Valg af medlemmer til menighedsnævnet:

Ebba Hjorth (fratræder efter tur – villig til genvalg)

Marianne Knudsen (fratræder efter tur – villig til genvalg)

Uffe Lind Rasmussen (fratræder efter tur – villig til genvalg)

Valg af medlemmer til Hjælpekassens styrelse:

Marianne Knudsen (fratræder efter tur – ønsker ikke genvalg)

Torben Nielsen (fratræder efter tur – villig til genvalg)

Valg af revisorer:

Beierholm – Statsaut. revision (villig til genvalg)

Peder Møller (villig til genvalg)

Efter generalforsamlingen serveres der ost og rødvin, og derefter synger vi fra Højskolesangbogen under ledelse af Gudrun Bojsen-Møller og Kaare G. Nielsen.

Ekstra årsberetninger kan fås ved årsmødet.