Det ordinære årsmøde i Vartov Valgmenighed skulle have været afholdt 27. april, men blev udsat pga. Corona.

Vi indkalder nu til årsmøde d. 26. oktober kl. 19.30. Mødet vil blive afholdt i kirken, da vores sal kun kan rumme 20 personer i hht. coronaforanstaltninger.

Indkaldelse årsmøde 26 Oktober 2020